eai.43//  là kết quả hợp nhất của hai văn phòng thiết kế kiến trúc: ESPACE ARCHITECTURE, thành lập bởi Lê Văn Lợi và TVAA, thành lập bởi Thierry Van de Wyngaert. Cùng chia sẽ tinh thần mới, tính sáng tạo và những mối quan tâm của thiết kế lên quan về thờigia n,  và lãnh  thổ  cũng như không gian.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của các công nghệ mới về kết nối, các không gian không còn nhiều sự khác biệt như những năm trước đây. Không gian nào cũng trở thành các nơi chốn tiềm năng để trao đổi, làm việc và hướng nghiệp, cũng như cho các hoạt động về văn hóa giải trí. Kiến trúc đan cài bằng một cách khác, các không gian trống hướng đến các không gian mới giúp gia tăng các hoạt động và việc sử dụng như làm việc hoạt nhóm họp, tách riêng hoặc trao đổi. Các nghiên cứu khác nhau và các dự án đã xác nhận tiềm lực của các ý tưởng này trong thành phố và kiến trúc hôm nay.
Làm việc trên nhiều châu lục thật sự đã hình thành một phòng thí nghiệm mở rộng cho eai.43 thông qua các văn phòng tại châu Âu, châu Phi và Châu Á. Không gian làm việc đổi mới này cho phép việc cộng tác với nhiều đối tác và chuyên gia đa dạng: nhà thiết kế, cảnh quan, kỹ sư, nhà kinh tế đô thị, đổi mới, phát triển bền vững, văn hóa, xã hội để eai.43 định vị mình trong bối cảnh quốc tế, nơi mà sự toàn cầu đem đến một tương lai mới cho địa phương.
Từ năm 2005, ESPACE ARCHITECTURE và TVAA hợp nhất trong một không gian 640 m2 tại Paris và qui tụ 25 kiến trúc sư và nhà thết kế
eai.vn// là công ty con trực thuộc eai.43,  được thành lập năm 2012, đứng đầu bởi Trần Hữu Hoàng Phú. Khi mở rộng sang Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, eai.vn// có nhũng bước tiếp cận thay đỗi linh hoạt, phát triển song song cùng với tinh thần eai.43//. Vì thế, một măt eai.vn// đem đến những thiết kế tiệm cận bối cảnh chung toàn cầu, mặt khác, với những nghiên cứu và hoạt động của riêng  mình, eai.vn// mang đến những cái nhìn màu sắc đậm nét về một Việt Nam đổ mới trong bối cảnh địa phương.

ARCHITECT TEAM

ARCHITECT TEAM

GRAPHIC DESIGN TEAM

GRAPHIC DESIGN TEAMINTERIOR TEAM

INTERIOR TEAMURBAN PLANNING TEAM

URBAN PLANNING TEAM