Giải Nhì - Cuộc thi ý tưởng công trình biểu tượng cảnh quan phía Bắc khu Công nghệ cao TPHCM (2018)

Giải Nhì - Cuộc thi ý tưởng công trình biểu tượng cảnh quan phía Bắc khu Công nghệ cao TPHCM (2018)

Giải Nhì - Cuộc thi ý tưởng công trình biểu tượng cảnh quan phía Bắc khu Công nghệ cao TPHCM (2018)

Giải Nhì - Cuộc thi ý tưởng công trình biểu tượng cảnh quan phía Bắc khu Công nghệ cao TPHCM (2018)

Giải Nhì - Cuộc thi ý tưởng công trình biểu tượng cảnh quan phía Bắc khu Công nghệ cao TPHCM (2018)

     Thực hiện Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế kiến trúc công trình biểu tượng, điểm nhấn cảnh quan phía Nam và phía Bắc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi tuyển ý tưởng thiết kế kiến trúc cảnh quan “Công trình biểu tượng và điểm nhấn cảnh quan phía Nam và phía Bắc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh”.

     Cuộc thi ý tưởng thiết kế kiến trúc“Công trình biểu tượng và điểm nhấn cảnh quan phía Bắc Khu Công nghệ cao” không có Giải nhất, 02 Giải nhì thuộc về Công ty TNHH Thành Phố Mới và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Không gian kiến trúc Quốc tế, 01 Giải ba thuộc về  Công ty Cổ phần Kiến trúc MH; Cuộc thi ý tưởng thiết kế kiến trúc“Công trình biểu tượng và điểm nhấn cảnh quan phía Nam Khu Công nghệ cao” cũng không có Giải nhất, 02 giải nhì thuộc về Công ty TNHH GK Archi và Công ty TNHH Kiến trúc và quy hoạch 2050, 01 Giải ba thuộc về Công ty Cổ phần Kiến trúc MH.

     Ngày 07/12/2018, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã tổ chức Lễ Công bố và Trao giải Cuộc thi ý tưởng thiết kế kiến trúc “Công trình biểu tượng và điểm nhấn cảnh quan phía Nam và phía Bắc Khu Công nghệ cao TPHCM” cho các đơn vị đạt giải Nhì và Giải Ba tại cuộc thi.