Giải Vàng - Giải thưởng quốc gia về quy hoạch và phát triển đô thị - Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (2019)

Giải Vàng - Giải thưởng quốc gia về quy hoạch và phát triển đô thị - Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (2019)

Giải Vàng - Giải thưởng quốc gia về quy hoạch và phát triển đô thị - Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (2019)

Giải Vàng - Giải thưởng quốc gia về quy hoạch và phát triển đô thị - Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (2019)

Giải Vàng - Giải thưởng quốc gia về quy hoạch và phát triển đô thị - Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (2019)

     Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ nhất là bước khởi đầu đầy khích lệ, đã thắp lên ngọn lửa trong hy vọng và tin tưởng được TỎA SÁNG, được CỐNG HIẾN của các kiến trúc sư, kĩ sư, các nhà qui hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội, người dân có những đóng góp xuất sắc trong sự nhiệp quy hoạch, phát triển Đô thị và điểm dân cư Nông thôn Việt Nam để tiếp tục vững bước vào Tương lai.

     Ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại cung Hữu nghị Việt Xô, Hội Qui hoạch phát triển Đô thị Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao giải Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ nhất.Sau hai vòng chấm giải, hội đồng đã quyết định tôn vinh các tác phẩm với kết quả chấm giải cụ thể: (1) Thể loại Đồ án Qui hoạch xây dựng, gồm: 07 đồ án đạt giải vàng; 06 giải bạc; 16 giải đồng. (2) Thể loại Các khu vực đã được xây dựng ,gồm: 03 giải đặc biệt; 07 giải vàng; 05 giải bạc; 03 giải đồng. (3) Thể loại Ấn phẩm, gồm: 01 giải A; 03 giải B; 06 giải C. (4) Thể loại Quản lý phát triển đô thị xuất sắc, gồm: 04 giải danh xuất sắc tiêu biểu; 04 giải danh hiệu xuất sắc.